Família Betriu i Brunet Web dels Betriu

Josefa Betriu i Pedrerol
St.Feliu de Llobregat 1883
¿? 1899


Bartomeu Betriu i Pedrerol Betriu i Fabra
¿Barcelona? 1881
St.Feliu de Llobregat 1942


Gabriel Betriu i Pedrerol (Bialet)
St.Feliu de Llobregat 1885
Va viure a Buenos Aires des del 1904
Bartomeu Betriu i Brunet
St.Feliu de Llobregat 1849
St.Feliu de Llobregat 1926


Maria Dolors Batriu i Brunet
* St.Feliu de Llobregat 1834

Maria Carme Batriu i Brunet
* St.Feliu de Llobregat 1837

Filomena Batriu i Brunet
* St.Feliu de Llobregat 1843

¿Josep? Batriu i Brunet
Fundador amb el Bartomeu del Casino de Sant Feliu"
Bartomeu de Betriu i Condaminas
* St. Feliu de Llobregat cap al 1810
+ St.Feliu de Llobregat <1883
Document

Pau Betriu i Condaminas
* St.Feliu de Llobregat 1801

Josep Batriu i Condaminas
* St.Feliu de Llobregat 1811

Francesca Batriu i Condaminas
* St.Feliu de Llobregat 1815

Maria Batriu i Condaminas
padrina al bateig de la Francesca.
Joan Batriu
* Areu (Alt Urgell) cap al 1775
Teresa Condaminas i Coll
* Sant Feliu cap al 1775
Francesca Brunet i Tristany
St.Feliu de Llobregat 1809
¿? 1890
Francesc Brunet
* cap al 1780
+ <1888
Maria Tristany i ¿Pericàs?
* cap al 1780
+ <1888
Maria Pedrerol i Faura
Molins de Rei 1858
St.Feliu de Llobregat 1924
Gabriel Pedrerol i Batllevell
Molins de Rei
>1885
3
4
Josefa Faura i Casas
Molins de Rei
>1885
6
7