Família Betriu i Calbet (Cal Betriu de Perles)
Betriu i Calbet
Els funerals de la Simona Betriu van ser celebrats per 28 sacerdots, cosa que indica la importància de la casa Betriu de Perles en aquella época.

Pau Betriu (a)Calbet Fiter
*Perles 1695
+Perles 1774


Joan Betriu i Fornell *Perles 1703
Baltesar Betriu i Fornell *Perles 1705
Pere Betriu i Fornell *Perles 1707
Paula Simona Betriu i Fornell *Perles 1710
Antoni Betriu i Fornell *Perles 1712
Serafina Betriu i Fornell *Perles 1714
Teresa Betriu i Fornell *Perles 1716
Paula Agnès Betriu i Fornell *Perles 1719
Margarida Betriu i Fornell *Perles 1723
Francesca Betriu i Fornell *Perles 1727
Pere Betriu i Calbet
*Perles 1667
+Perles 1736

Anton Betriu i Calbet
Rector de Valldarques
*Perles 1669 - + >1720

Joan Betriu i Calbet
*Perles 1671
Tres fills Betriu (a)Vilana

Maria Anna Betriu i Calbet
*Perles 1674

Baltesar Betriu i Calbet
*Perles


Marianna Betriu (a)Torres
*Perles cap a 1645
+Perles 1706
"ereva de la casa y eredat de Betriu del lloch de Perles"

Teresa Betriu
*Perles 1649
Joan Betriu (a)Torres
*Perles 1650
+Perles 1719
Rector de Perles

Josep Betriu (a)Torres
*Perles 1653
(Noia) Betriu (a)Torres
*Perles 1659
Betriu
*Perles cap a 1660
Ramon Betriu (a)Torres
*Perles 1664
Pere Betriu (a)Torres
*Perles 1665
Francesch Betriu (a)Torres
*Perles 1667
Magdalena Betriu (a)Torres
*Perles 1670 +>1725
Casada amb Jaume Calbet d'Alinyà el 1693
Gràcia Betriu (a)Torres
*Perles 1672
Simona Betriu
+ Perles 1701
Pubilla
Pere Torres
+ <1693
Jaume Calbet (a) Betriu
*Alinyà cap a 1637
+Perles 1704
Jaume Calbet
*Alinyà cap al 1600
+Alinyà 1653
hereu del Cal Calbet
Maria Plana
+ 1673
Primeres núpcies
Anna Maria Fiter (a) Cases
*Coll de Nargó 1670
+Perles 1696

Segones núpcies
Teresa Fornell
*Pinell de Solsonés
+Perles 1739