PÓg. principal

Novetats

Arbres Geneal˛gics:
     Avantpassats
     Families Actuals
     Dades incompl.

Info del Cognom:
     Origen
     Dist.Comarcal
     Dist.Dept.Franša
     Telefons
     Cases Pairals      Llibres

Alta/Modif. Dades

Agra´ments

Portades anteriors

Si ens voleu contactar feu servir el formulari d'alta/modificaciˇ de dades o envieu-nos un mail a betriu@gmail.com

Contracte matrimonial del 1507 de Salvador Beatriu de Perles.

Hosting by Yahoo