Pàg. principal

Novetats

Arbres Genealògics:
     Avantpassats
     Famílies Actuals
     Dades incompl.

Info del Cognom:
     Origen
     Dist.Comarcal
     Dist.Dept.França
     Telèfons
     Cases Pairals      Llibres

Alta/Modif. Dades

Agraïments

Portades anteriors


Escriu un comentariFogatge 1497 Perles
"Salvador Biatriu e son gendre stan a comuna despessa e
fan tots una bossa"Fogatge 1515 Àreu
Antoni Beatriu, Joan Beatriu.Fogatge 1553 Perles
"Esteve Texidor Alies Beatriu"


Fogatge 1553 Àreu

Si ens voleu contactar feu servir el formulari d'alta/modificació de dades o envieu-nos un mail a betriu@gmail.com

Hosting by Yahoo