Pàg. principal

Novetats

Arbres Genealògics:
     Avantpassats
     Famílies Actuals
     Dades incompl.

Info del Cognom:
     Origen
     Dist.Comarcal
     Dist.Dept.França
     Telèfons
     Cases Pairals      Llibres

Alta/Modif. Dades

Agraïments

Portades anteriors

Escriu un comentari
  Biatriu 1440-1640

Betriu i Calbet 1664

Betriu i Fiter 1695

Betriu i Ribera 1720

Betriu i Viles 1747

Betriu i Pallerola 1773

Betriu i Colell 1799

Betriu i Guitart 1800

Betriu i Auger 1826

de Betriu i Condaminas 1836

Betriu i Caminal 1850

Betriu i Canal 1885

Betriu i Fité 1900