Familia Betriu i Segon
(Cal Not de Coll de Nargó)


Betriu - Segon

Jaume Betriu i Segon
Joan Betriu i Segon
*Coll de Nargó 1876Família Betriu i Duró

Jaume Betriu i Segon - Duró

Jaume Betriu i Duró
Dolors Betriu i Duró
Mercè Betriu i Duró
*1907
+Barcelona 1979
Soltera
Joan Betriu i Duró
*Coll de Nargó 1898
Mor solter, afusellat a Lleida el 1939
Josep Betriu i Duró
*Coll de Nargó 1905
Ton Betriu i DuróFamília Betriu i Segon

Jaume Betriu i Duró- Maria Segon i Remolins
Jaume Betriu i Segon
*1920
+2007
Mercè Betriu i Segon

Ramona Betriu i Segon

Família Betriu i Blasco

Jaume Betriu i Segon - Paquita Blasco i Mora
*1920 -
+2007 -
Jaume Betriu i Blasco
Pilar Betriu i Blasco

Paquita Betriu i Blasco
Família Betriu i Armengol

Jaume Betriu i Blasco - Rosa Armengol i Galvany
Jordi Betriu i Armengol
Jaume Betriu i Armengol
Rosa Betriu i Armengol
Família Torras i Betriu

Pilar Betriu i Blasco - Torras
Manel Torras i Betriu
Família León i Betriu

Paquita Betriu i Blasco - León
Ruth León i Betriu
Família Molins i Betriu

Dolors Betriu i Duró - Emilio Molins
Maria Molins i Betriu
Lola Molins i Betriu
Família Betriu i Coromines

Josep Betriu i Duró - Coromines
Lolín Betriu i Coromines
Soltera
Pepe Betriu i Coromines
Solter
Jaume Betriu i Coromines
Solter
Família Betriu i Bullich

Ton Betriu i Duró - Carmeta Bullich i Bentanachs
Carme Betriu i Bullich
Família Hortonoves i Betriu

Carme Betriu i Bullich - Hortonoves
Benet Hortonoves i Betriu
MªCarme Hortonoves i Betriu
Família Solà i Betriu

Mercè Betriu i Segon - Emilio Solà i Gual
Mercè Solà i Betriu
Dolors Solà i Betriu
Família Aixàs i Betriu

Ramona Betriu i Segon - Vicenç Aixàs i Pinell
Ramona Aixàs i Betriu
Vicenç Aixàs i Betriu
Família Betriu i Segon

Joan Betriu i Segon - Ventura Segon i Pecho
Angeleta Betriu i Segon
Soltera
Joan Betriu i Segon
Casat sense fills amb Enriqueta Beltran Argerich
Glòria Betriu i Segon
*1922
+Tarragona 2013
Es casà a Logronyo.
Fills: Luís Preciado i Betriu
Glòria Preciado i Betriu