Familia Betriu i Brunet Web dels Betriu

Josefa Betriu i Pedrerol
* St.Feliu de Llobregat 1883
+ ? 1899


Bartomeu Betriu i Pedrerol Betriu i Fabra
* ?Barcelona 1881
+ St.Feliu de Llobregat 1942


Gabriel Betriu i Pedrerol (Bialet)
* St.Feliu de Llobregat 1885
Va viure a Buenos Aires des del 1904
Bartomeu Betriu i Brunet
* St.Feliu de Llobregat 1849
+ St.Feliu de Llobregat 1926


Maria Dolors Batriu i Brunet
* St.Feliu de Llobregat 1834

Maria Carme Batriu i Brunet
* St.Feliu de Llobregat 1837
casada amb Joan Güell, fills:
Francesc Güell i Betriu, casat amb Rosa Cortés i Fisas.
Joan Güell i Betriu

Filomena Batriu i Brunet
* St.Feliu de Llobregat 1843

Josep Batriu i Brunet
* St Feliu de Llobregat 1846
Fundador amb el Bartomeu del Casino de Sant Feliu.

Josepa Batriu i Brunet
* St Feliu de Llobregat
Casada amb Elies Duró i Puig.
Bartomeu de Betriu i Condaminas
* St. Feliu de Llobregat 1799
+ St.Feliu de Llobregat <1883
Document

Pau Betriu i Condaminas
* St.Feliu de Llobregat 1801

Salvador Batriu i Condaminas
* St.Feliu de Llobregat 1806
Casat amb Francesca Andrés

Francesc Batriu i Condaminas
* St.Feliu de Llobregat 1808

Josep Batriu i Condaminas
* St.Feliu de Llobregat 1811

Libori Batriu i Condaminas
* St.Feliu de Llobregat 1812

Francesca Batriu i Condaminas
* St.Feliu de Llobregat 1815

Maria Batriu i Condaminas
padrina al bateig de la Francesca.
Joan Batriu
* Areu (Pallars Sobira) 1765
Teresa Condaminas i Coll
* Sant Feliu 1770
Francesca Brunet i Tristany
St.Feliu de Llobregat 1809
? 1890
Francesc Brunet
* cap al 1780
+ <1888
Maria Tristany i Pericas?
* cap al 1780
+ <1888
Maria Pedrerol i Faura
* Molins de Rei 1858
+ St.Feliu de Llobregat 1924
Gabriel Pedrerol i Batllevell
* Molins de Rei 1832
+ >1885
3
4
Josefa Faura i Casas
* Molins de Rei 1838
+ >1885
6
7