Familia Betriu i Colell

Martí Betriu i Fité - Antonia Colell
1886 -
Tonet Betriu i Colell

Pere Betriu i Colell
Família Betriu i Daina

Tonet Betriu i Colell- Carmeta Daina

Fermí Betriu i Daina
Família Betriu i Lizarte

Fermí Betriu i Daina - Anna Lizarte
Eduard Betriu i Lizarte

Família Betriu i Grau

Pere Betriu i Colell - Carme Grau
Aquest matrimoni va ser l'últim que va viure a Cal Serradal, s'ho van vendre el 1977