Família Betriu i Colell
Web dels Betriu


Joan Betriu i Auger - Paula Colell i Colell (1er matrimoni)
Joan Betriu i Auger - Martina Colell i Colell
*Montant de Tost 1848 - *Alinyà
Carme Betriu i Colell
*Alinyà 1896
Casada amb en Josep Ros i Oliva.
Fill Antoni Ros i Betriu.
Àngela Betriu i Colell
*Alinyà 1898
Casada amb en Antoni Grau i Jou.
Filla Dolors Grau i Betriu.
Josep Betriu i Colell
*Alinyà 1900
+Carcassonne 1991
& Engràcia Portell a Carcassona el 1925.
Concepció Betriu i Colell
*Alinyà 1902


Remigi Betriu i Colell
*Alinyà 1904
Maria Betriu i Colell
*Alinyà 1908
+La Seu d'Urgell 1981
Montserrat Betriu i Colell
*Alinyà 1910




Família Colell i Betriu

Antoni Colell i Caseró - Concepció Betriu i Colell
*1891 - *Alinyà 1902
Pere Colell i Betriu
*1928
Ramon Colell i Betriu
*1930



Família Salamero i Betriu

Màximo Salamero Larroya - Montserrat Betriu i Colell
*Salas Altas(Osca) - *Alinyà 1910
Segones núpcies amb Julian Estirado Coronas
Joan Salamero i Betriu
*Sant Cugat del Vallès 1945
Josep Salamero i Betriu




Família Capdevila i Betriu

Eugeni Capdevila i Tomàs - Maria Betriu i Colell
- *Alinyà 1908
+La Seu d'Urgell 1990 - +La Seu d'Urgell 1981
Sadurní Capdevila i Betriu



Família Capdevila i Téllez

Sadurní Capdevila i Betriu - Cecilia Téllez de Meneses Canturri
Mar Capdevila i Téllez de Meneses
The swing girls



Família Bétrin i Portell

Joseph Bétrin - Raymonde (Engràcia) Portell Foto
*Alinyà 1900 - *Castellbò 1907
+Carcassone 1991 - +Trausse 1960
En emigrar a França, com sovint solia passar amb els estrangers perquè no se'ls entenia gaire, els van canviar el cognom de Betriu per Bétrin. Una altra possibilitat era que portessin documents on el funcionari francès va confondre la U amb una N perquè tenen una lletra minúscula gràficament semblant i va escriure Bétrin.
Cal dir que el cognom Bétrin ja existia a Occitània des d'antic, i per tant també podria ser que el funcionari de torn s'hagués confós.
Jean Bétrin
*Villeneuve-Minervois 1926
+Carcassonne 1996
Morí solter
Henri Bétrin
*Villeneuve-Minervois 1930
+Carcassonne 2017



Família Bétrin i Toulza

Henri Bétrin - Angèle Touza
*Villeneuve-Minervois 1930 - *Villanière 1938
+Carcassonne 2017 - +Carcassonne 1986
Denis Bétrin
*Carcassonne 1964
Hubert Bétrin
*Carcassonne 1968



Família Bétrin i Chiffre

Denis Bétrin - Fabienne Chiffre
*Carcassonne 1964 - *Paris 1968
Estelle Bétrin
*Carcassonne 1993
Sébastien Bétrin
*Carcassonne 1995



Família Bétrin i Fargier

Foto Hubert Bétrin - Yannick Fargier
*Carcassonne 1968 - *Lyon 1971
Paul Bétrin
* Narbonne 2009
Chloe Bétrin
* Narbonne 2011



Família d'Estelle Bétrin

Joao - Estelle Bétrin
- *Carcassonne 1993
Emma
*Carcassonne 2017