Família Betriu i Castells


Manel Betriu - Maria Castells i Escuder
* Àreu 1865 - *¿Artés? 1875
+ Àreu 1936 -

La Generosa ens va dir que havia sentit que el Manel era el petit de 18 germans.
El Francesc Jubany que un germà del Manel eren mecànics a Perpinyà.
Joana Betriu i Castells
* Àreu 1898
+ Àreu 1934
Francesc Betriu i Castells
* Beziers 1899
+ Àreu 1981Família Picart i Betriu

Antonio Picart i Carabina - Joana Betriu i Castells
- * Àreu 1898
- + Àreu 1934
Manel Picart i Betriu
* Àreu 1921
+ Àreu 1966
Maria Picart i Betriu
Família Picart i Ros

Manel Picart i Betriu - Generosa Ros i Grau
* Àreu 1921 - * 1926
+ Àreu 1966 -
L'estiu del 2003 la Generosa vivia a Cal Rei a Àreu i com a mínim tenia una filla casada a l'Aragó

Família Betriu i Jubany

Francesc Betriu i Castells - Jubany
* Beziers 1899 -
+ Àreu 1981 -
Francesc Betriu i Jubany
* La Força d'Àreu 1931
+ La Força d'Àreu 2006