Familia Betriu i Lluquet
Pere Betriu i Dauré - Jeanette Lluquet i Huguet
1918 Ribesaltes - Ribesaltes
Joan Betriu i Lluquet
Ribesaltes 1950

Françoise Betriu i Lluquet
Perpinyà 1951

Maria Betriu i Lluquet
Perpinyà 1955


Família Betriu i Oziouls

Joan Betriu i Lluquet - Nicole Oziouls

Julien Betriu i Oziouls
Lille 1979
Claire Betriu i Oziouls
1983
Família André i Betriu

Jean Louis André - Françoise Betriu i Lluquet

Antoni André i Betriu
Perpinyà 1982Família Batxilleria i Betriu

Cristian Batxilleria - Maria Betriu i Lluquet

Louis Batxilleria i Betriu
Cecilia Batxilleria i Betriu