Familia Betriu i Sans

Martí Betriu i Colell - Maria Sans
*1806 Lavansa-
+1875 Bastida d'Hortons-
Joan Betriu i Sans
*1847 Guixers
+1888> <1894 Terrassa
PastisserFamilia Betriu i Malé

Joan Betriu i Sans - Antònia Malé i Fornell
* 1847 Guixers - * 1847 La Coma
+ >1888 <1894 Terrassa - + >1894
Josep Betriu i Male
*Terrassa 1877
Eusebi Betriu i Male
*Terrassa 1879
Probablement va morir abans del 1885
Jaume Betriu i Male
*Terrassa 1881
Joan Betriu i Male
*1890 + Barcelona 1937