Familia Betriu i Obiols

Antonio Betriu i Auger - Julita Obiols i Olm
*1839 Montant de Tost - *Lavansa
+1909 Montant de Tost -
Ignasi Betriu i Obiols
*1870 o 1879 Montant de Tost
Pau Betriu i ObiolsFamília Betriu i Colell

Ignasi Betriu i Obiols - Maria Colell i Bregolat
*1870 o 1879 Montant de Tost - * Lavansa
Maria Betriu i Colell
*1918 Montant de Tost
+1919 Montant de Tost
Anna Betriu i Colell
* Montant de TostFamília Salvadó i Betriu

Esteve Salvadó i Canals - Anna Betriu i Colell
*Montant de Tost - * Montant de Tost
Francesc
* 1939 Montant de Tost
Maria Dolors
Sebastià
Pere
Concepció
Anna Maria
Esteve
*1948 Montant de Tost
+2003