Familia Betriu i Sors


Emili Betriu i Dauré - Francina Sors i Carbona
- Prats de Molló
Daniel Betriu i Sors
1967

Foto
Caterina Betriu i Sors
1970
Família Betriu i Assemat

Daniel Betriu i Sors - Carine Assemat

Lucas Betriu i Assemat
Perpinyà. Novembre 2000
Foto
Família Chaylà i Betriu

Frédéric Chaylà - Caterina Betriu i Sors

Guillem Chaylà i Betriu