Família Biatriu (Cal Biatriu del Castell de Perles a l'Alt Urgell)


Salvador Biatriu - Dona del Salvador
Citat al fogatge de l'any 1497, convivint amb el seu gendre, que probablement era en Jaume Toriela. Devia nàixer la década del 1450, era viu el 1507 quan es casa el seu fill Salvador.
Ella és citada al contracte matrimonial del seu fill Salvador el 1507, encara que no en diu el nom.
Salvador Biatriu o Beatriu
Casat el 1507 amb la Johana Pecuruyll (Pocurull), filla de Guilhem difunt el 1507 i Johana, hereva del mas de Pinyes de Sallent a Nargó, i per tant devien anar a viure a aquest mas.
Document Visualitzar contracte matrimonial
Noia Beatriu
Casada amb el Jaume Toriela (Turriella), citat al contracte matrimonial del Salvador com a germà (germà polític ? o equivocació de l'escrivent) i llavors podria ser el gendre del Salvador pare que es citat al fogatge de 1497, i per tant hi hauria una noia Beatriu casada amb en Jaume.Esteve Teixidor (a) Beatriu
Citat al fogatge de l'any 1553.Dades aillades d'aquest periode:
"Antoni Puit (a) Beatriu del loch de Perles". Citat el 1574
"Lo honor March Beatriu balle del lloch de Perles". Citat el 1577,1588 i 1593
Celdoni Betriu. Citat al capbreu de Pere Betriu i Ribera com que posseïa un canemar el 1645.X - Maria Betriu
Citada al capbreu del Pere Betriu i Ribera, com que va fer testament el 1636. Mare del Pere Torres (à) BetriuPere Torres (à) Betriu - Simona Torra i Betriu
*~1625 - ~1630
+Perles - +Perles 1701