Família Biatriu (Cal Biatriu del Castell de Perles a l'Alt Urgell)

El cens(fogatge) de 1497 descriu que en Salvador Biatriu i el seu gendre viuen a la mateixa casa. El fogatge de 1553 cita a l' Esteve Teixidor (a) Beatriu, encara que mal transcrit com "Beatim". Web dels Betriu

Simona Betriu
*~1630
+Perles 1701
3 generacions
Dades aillades d'aquest periode:
"Antoni Puit (a) Beatriu del loch de Perles". Citat el 1574
"Lo honor March Beatriu balle del lloch de Perles". Citat el 1577,1588 i 1593
Esteve Teixidor (a) Beatriu
Citat al fogatge de l'any 1553
Noia Beatriu
El seu marit probablement de cognom Teixidor, gendre del Salvador, és citat al fogatge del 1497
Salvador Biatriu o Beatriu
Citat al fogatge de l'any 1497.
Devia nàixer la dècada del 1450, era viu el 1507 quan es casa el seu fill Salvador.

Salvador Beatriu Casat al 1507 amb Johana Peremiquell del Mas Pinyes de Sallent, filla de Guillem i Johana. Dona del Salvador Citada al contracte matrimonial del seu fill Salvador el 1507, encara que no en diu el nom.


Noi Beatriu, citat al contracte matrimonial del seu germà Salvador el 1507