Dades deslligades


Dades de Betrius deslligades. No cal dir que qualsevol que tingui més informació sobre alguna de les persones que aquí apareixen li agraïrem que ens ho digui per mail.


Dolors Arnaldich i Betriu, religiosa de les dominiques. *1930. +2017 St Feliu de Codines.

Pau Betriu i Escudé de 36 anys de Sant Andreu del Palomar de professió sabater fill de Silvestre i Rosa, es casa el 1853 a Manresa amb Rosa Castañé i Dalmau de 23 anys de Guimerà filla de Joan i Francesca.

Juliana Betriu i Escarpenter *1831 a Lleida, casada amb Joan Barberà i Ribelles *1831 a Castelldans. Cens de Terrassa de 1894.
Mª Antònia Martí i Betriu de 49 anys de Bellvís religiosa. Cens de Terrassa de 1903.
Al mateix cens i any hi surt Antònia Arana i Betriu vídua de 40 anys de Barcelona, estava casada amb un Jansana.

Matrimonis de Lavansa:
Pere Betriu - Cecília Porta 1663
Joan Beatriu - Margarida Comelles 1650
Antoni Comellas - Maria Beatriu 1734
Joan Beatriu - Maria Canals 1736
Pau Ribera - Margarida Batriu 1756
Esteve Arnau - Maria Batriu 1765
Lluís Busquet - Francesca Betriu 1789
Francesc Bosquets - Maria Betriu 1811
Antoni Betriu - Maria Collbataller 1812
Martí Obiols - Francesca Betriu 1840
Isidre Roca Salvadó - Maria Betriu Collbataller 1851
Ramon Ribó Colell - Maria Betriu Collbataller 1855

Vincent Betriu nascut a Perpinyà l'any 1974, enginyer de professió. Casat amb Stéphanie Larrieu, fills Chloë i Joachim.

Antònia Betriu de Valldarques, nascuda cap a mitjans del segle XIX, es casa amb Jaume Vila de Cal Martimà, Sant Martí del Rialp (aprox. 1870). D'aquesta unió neix Cecília Vila Betriu (aprox. 1871-73?), que es casa amb Ramón Feliu i Codina, de Cal Confós, Pallerols de Rialp(aprox 1890-1891).

Josep Betriu Echaniz(*1899-+Barcelona 1965) casat el 1935 amb Glòria Castellà Buset (*1907-+1998)
pares:Josep Betriu i Balust (*1866 Claverol fill de Josep Betriu i Bosort i Antònia Balust els dos de Ponts) i Josefa Antonia de Echaniz y de Berazaluce (*1864 Elgoibar filla de Miguel i Manuela de Elgoibar).

Al bisbat de Lleida i als llibres parroquials de Vilanova del Segrià:
Naixement de Teresa Josefa Miró Bitriu
Pares: Josep Miró i Antònia Bitriu (diu de Torrefarrera)
Avis materns: Ramon Bitriu (de Valldarques) i Filomena Serra (de Pallerols de Rialp)

Pilar Betriu i Solé. Conserge del IES Aubenç d'Oliana.

David Betriu i Roquet, casat amb Victoria Augènia Sanchiz. Tenen una filla Olga Betriu i Sanchiz nascuda el 1999 a Andorra la Vella.

Ignasi Betriu i Gasià, regidor de l'Ajuntament d'Organyà el 1810.

Simó Ramon Betriu i Caballol nascut a Barcelona el 1904, fill de Josep i Àngela.

Martí Bitriu i Serra, tenia 40 anys al 1909 i vivia a Alguaire on treballava de moliner.

Maria Betriu i Tiell Puigverd 1787
Antoni Betriu i Tiell Puigverd 1789
Gabriel Betriu i Tiell Puigverd 1792
Raimon Betriu i Tiell Puigverd 1796
Magdalena Betriu i Costafreda Puigverd 1815
Josefa Betriu i Costafreda Puigverd 1819
Gabriel Betriu i Costafreda Puigverd 1821
Jaume Betriu i Costafreda Puigverd 1824
Josep Betriu i Costafreda Puigverd 1828
Jaume Solsona i Betriu. Puigverd 1850,Puigverd 1926
Teresa Betriu i Palau. Puigverd 1859, Lleida 1939
i els seus fills:
Josefa Capell i Betriu. Puigverd 1887,Lleida 1958
Dolors Capell i Betriu. Puigverd 1890,Barcelona 1904
Jaume Josep Capell i Betriu. Lleida 1896, França ?
Antoni Capell i Betriu. Va marxar a Russia durant la guerra civil.
Probablement eren descendents de Joseph Betriu: En un document de Torregrossa de 1774 relatiu a la posada de Margalef (avui Palau de Margalef) ha aparegut un Betriu com un dels testimonis. Diu "......Joseph Betriu Pages de la Vila de Oliana de dit Bisbat de la Seu de Urgell, habitant en lo lloch de Puigvert de dit Bisbat de Lleyda...."

Francesc Betriu d'Àreu es casa amb Paula Gabarra(2ones núpcies) el 6-IV-1812 a Ainet de Besan (Pallars Sobirà).

Josep Betriu mort a Altés (Alt Urgell) casat amb Magdalena
Tenen una filla Maria Betriu que es casa amb Barthomeu Vila Massana el 24/08/1718.
El 2007 ens va contactar Marta Bitriu i Comallonga d'Artés, va trobar que el Josep Betriu era la seva novena generació enrera.

Mercè Betriu i Blay. *Barcelona 1902.+Barcelona 1903

Informe de l'alcalde d'Oliana del 1837 on denuncia els carlins de la vila "En cumplimiento de lo dispuesto por Vd en circular del 26 de Enero, remito la lista nominal de todos los facciosos y expulsados de esta villa y su distrito que aún no tienen secuestrados sus bienes"
Ramon Betriu (casado)