Carme Tort i Riera
*Terrassa 1962
+Terrassa 2016
Amb el seu fill Jaume, foto feta a casa dels seus pares a Terrassa l'any 2000