Família Betriu i Aldomà

El día de la comunió de la MªTeresa a Tiana el 1971?