Llibreta d'aconduïts del farmacèutic d'Oliana a l'Alt Urgell l'any 1816.
Hi anotava el que li havien de pagar anualment en diners o en especies (blat,civada,etc.).
Hi podeu veure dos Betrius: l'Anton Betriu i el Josep Betriu lo Cases.

tornar
.