Pàg. principal

Novetats

Arbres Genealògics:
     Avantpassats
     Families Actuals
     Dades incompl.

Info del Cognom:
     Origen
     Dist.Comarcal
     Dist.Dept.França
     Telefons
     Cases Pairals      Llibres

Visites

Agraïments

Vols Col.laborar ?

Portades anteriors

Contactar

Mª Dolors Betriu i Gibert és qui té més títols publicats, tots ells dins l'àmbit educatiu.
Els germans Jaume i Rafael Borràs i Betriu també tenen un bon grapat de llibres publicats.

- Veure la llista completa de títols publicats per Betrius.



- Llegendes publicades sobre Betrius.




- El llibre on hi surten més Betrius.