Maria Betriu i Bosch
Amb el seu marit Lluís Solà al xalet del 3 d'abril a Lleida