Familia Pujantell i Betriu


Pau Pujantell i Obiols - Maria Betriu i Augé
*Espluga - *Montan de Tost 1834
Domingo

Dolores
Soltera
Joan
Solter
Antonio

Agustí

Pau

Bonaventura

Pere
*1863 - +1938
Potser manquen 2 germans